MUCI
MUCI

Rada MUCI

Kadencja 2020-2024
 

Imię i nazwisko
( e-mail )
Uczelnia Telefon
prof. Sławomir Żółtek UW 22 552 03 54
prof. Armen Edigarian UJ 12 663 11 80
dr Tomasz Wolniewicz UMK 56 611 27 50
prof. Robert Olkiewicz UWr 71 375 93 69
prof. Paweł Wysocki UWM 89 523 33 12
prof. Grzegorz Urbanek 507 292 675
prof. Michał Banaszak UAM 61 829 40 58
mgr Wojciech Widelski UMCS 81 537 61 92
prof. Katarzyna Trynda 32 359 14 50
dr Marcin Płonkowski KUL 81 445 35 15
Łukasz Gugniewicz UG 58 523 31 80
prof. Marek Michalski UKSW 22 651 88 31
mgr Ewelina Zalas UO 77 452 70 90
prof. Jarosław Matwiejuk UwB 85 745 70 65
prof. Katarzyna Kotarska USz 91 444 10 10
dr inż. Jarosław Gramacki UZ 68 328 26 50
mgr inż. Marek Maciejewski UKW 523 266 429
prof. Jan Bazan URz 17 851 85 16
mgr Olga Kalińska UJK 41 349 62 01
o. Arkadiusz Fidelis Maciołek UPJP2 519 323 344