MUCI
MUCI

Uczelnie w projekcie OSA

Uczelnie udziałowcy

  • Uniwersyet Łódzki
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Uniwersytet Jagielloński
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Uniwersytet Opolski
  • Uniwersytet Śląski
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Uniwersytet Warszawski

Uczelnie stowarzyszone

  • Politechnika Warszawska